Świadczeniodawcy POZ

Wnioski

Wniosek o wydanie opinii pobierz

Informacje

Informacje ogólne pobierz
Uchwała nr 156/VII/16 z dnia 10 sierpnia 2016r. Prezydium Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie określenia sposobu podziału środków przeznaczonych na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych określonych w par. 2 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1400), zmienionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. pobierz
Komunikat w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej pobierz