Zgłoś się na kurs

Tradycyjna karta zgłoszenia

PDF

Internetowa karta zgłoszenia

Wypełnij zgłoszenie

Kursy dokształcające dla pielęgniarek i położnych

Przetaczanie krwi i jej składników dla pielęgniareki położnych (Podstawowy) Szczególy
Przetaczanie krwi i jej składników dla pielęgniareki położnych (Uzupełniający) Szczegóły