15 lutego – Dniem Pielęgniarek Operacyjnych

20200212_akt