2022.10.07 – Katowice – XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla pielęgniarek i położnych operacyjnych nt. „365 plus 1 dzień wokół pielęgniarstwa operacyjnego”

20221007_konf