Apel NRPiP do Prezesa Rady Ministrów RP o podjęcie działań zmierzających do poprawy warunków wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej

20160608_akt