Apel Okręgowej Rady pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie w sprawie zwiększenia finansowania świadczeń zdrowotnych, realizowanych w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej