Apel Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie zwiększenia finansowania świadczeń zdrowotnych, realizowanych w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej