Apel Prezydium OIPiP w Gdańsku – poparcie o pilne zwiększenie finansowania świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach opieki długoterminowej domowej