Apel Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie z dnia 13 maja 2021r., dotyczący finansowania świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

20210528_akt