Apel Prezydium ORPiP w Krośnie w sprawie zwiększenia finansowania świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej

20210510_akt1