Apel Prezydium ORPiP w Łodzi w sprawie likwidacji Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

20210528_akt3