Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych z e-recept (EDM)

Szanowni Państwo

W związku z pytaniami jakie wpływają do NIPiP związane z bezpłatnymi szkoleniami z e-recept oraz EDM przekazuję dane kontaktowe bezpośrednio do osób, które odpowiedzą na wszelkie wątpliwości pielęgniarek i położnych.

Anna Głowacka

Tel. 504 8071 25, e-mail a.glowacka@csioz.gov.pl

Joanna Wiszniewska

Tel. 509 323 055

j.wiszniewska@csioz.gov.pl


Szanowni Państwo

W związku z podjęciem przez NRPiP rozmów z Wiceministrem  Zdrowia Januszem Cieszyńskim w/s organizacji bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych z e-recept (EDM) oraz wyposażenia w sprzęt umożliwiający realizacje zadania dla osób przeszkolonych w tym zakresie, przesyłamy w załączeniu i poniżej informacje na w/w temat.

W połowie grudnia odbyło się w CSIOZ spotkanie gdzie ustalono najważniejsze informacje dotyczące realizowanego przez CSIOZ projektu szkoleniowego, który dedykowany jest pracownikom medycznym w tym pielęgniarkom i położnym zatrudnionym w POZ-ach i szpitalach posiadających aktualny kontrakt z NFZ.

Ponadto informujemy, że trwają rozmowy z CSIOZ w zakresie wyposażenia pielęgniarek, położnych, które będą ordynować leki i wypisywać recepty w sprzęt umożliwiający wykonanie tych czynności. O postępach rozmów i możliwościach skorzystania z tego projektu przez nasze koleżanki i kolegów będziemy informować na bieżąco.

 

W załączeniu przesyłam aktualny harmonogram szkoleń na I półrocze 2020 r. oraz krótką informację o projekcie jak również baner na stronę www.

 

Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo na stronie https://www.csioz.gov.pl/akademia-csioz/szkolenia-z-edm/

Link do rejestracji  https://akademiaedm.csioz.gov.pl/signin

W odniesieniu do szkoleń dla szpitali, a co za tym idzie pielęgniarek pracujących w tych szpitalach, to proces rekrutacji wygląda w taki sposób:

  1. Dyrektor jednostki (bądź osoba przez niego upoważniona) rejestruje szpital,
  2. CSIOZ kontaktuje się z zarejestrowanym szpitalem w celu ustalenia terminu szkolenia,
  3. Po ustaleniu szkolenia osoba rejestrująca szpital otrzymuje informacje e-mailową z prośbą o załączenie w systemie rekrutacyjnym listy osób które wezmą udział w szkoleniu,
  4. Kolejno każda ze zgłoszonych przez szpital osób będzie musiała zrejestrować się indywidualnie w systemie rekrutacji.
  5. Po tych wszystkich krokach pracownicy CSIOZ przyjeżdżają w ustalonym terminie i przeprowadzają szkolenie.

 

Obecnie trwa II tura rekrutacji dla szpitali w okresie 2.01.2020 r. – 31.03.2020 r..

I tura rekrutacji szpitali (do dnia 30.11.2019) – zrekrutowało się 117 szpitali.

Informacje o projekcie – pobierz

Harmonogram szkoleń – pobierz

Pozdrawiam
Mariola Łodzińska
Wiceprezes NRPiP

tel. 22-327-61-73 | m.lodzinska@nipip.pl

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Pory 78 lok. 10, 02-757 Warszawa
tel. 22 327 61 61 | www.nipip.pl

Fax 22 327 61 60 | nipip@nipip.pl