Bezpłatne szkolenie specjalistyczne w trybie niestacjonarnym oraz elearningowym „Identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom epidemiologicznym”

Szanowni Państwo!

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu specjalistycznym pt.: „Identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom epidemiologicznym”.
W ramach szkolenia oferujemy zwrot kosztów transportu. Organizator zapewnia także nocleg i wyżywienie.

Szczegóły dostępne na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego PUM:

https://www.pum.edu.pl/jednostki/jednostki-pozawydzialowe/centrum-ksztalcenia-podyplomowego/szkolenia-zwiekszajace-kompetencje-identyfikacja-i-przeciwdzialanie-zagrozeniom-epidemiologicznym

W załączeniu także plakat promujący Wydarzenie.