Bezpłatne szkolenie w ramach projektu unijnego dla pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania „Profilaktyka wad postawy w subregionie szczecińskim”

20230124_akt