Bezpłatny Kurs dla położnych realizowany w ramach zadania finansowanego ze środków narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Po ukończeniu kursu specjalistycznego położna otrzyma tytuł edukatora ds. laktacji.

Zajęcia teoretyczne obejmują następujące moduły:

Moduł I- Karmienie piersią jako zagadnienie medyczne, społeczne, ekonomiczne- 10 godzin,

Moduł II- Edukacja, wsparcie i komunikowanie się z matką karmiącą- 10 godzin,

Moduł III- Najczęściej występujące problemy w okresie karmienia piersią i sposoby ich rozwiązywania- 14 godzin

Staże obejmują następujące oddziały:

  1. Oddział patologii ciąży albo poradnia dla kobiet w ciąży- 4 godziny,
  2. Sala porodowa- 4 godziny,
  3. Oddział położniczo- noworodkowy- 12 godzin,
  4. Poradnia laktacyjna- 8 godzin,

W załączeniu  plakaty i ulotki dotyczące kursu.

Dokumenty do pobrania na kurs: http://happy-med.pl/fundacja/szkolenia/bezplatny-kurs-specjalistyczny/rekrutacja/

W załączeniu plakat

 

Z poważaniem,

 

Estera Michalak,

Prezes Zarządu Fundacji

Fundacja Opieki Okołoporodowej

  1. Konińska 61

62-410 Zagórów

Tel. 733-028-151

e-mail: biurofoo@gmail.com