Bezpłatny kurs dokształcający „Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS – CoV – 2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych