Covid 19. KWARANTANNA, IZOLACJA, MIEJSCE CZASOWEGO POBYTU

Szanowni Państwo,
SIPIP skierowała pismo do Pana Wojewody Zachodniopomorskiego, dotyczące ulokowania miejsc kwarantanny, izolacji oraz czasowego pobytu pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń na rzecz pacjentów z chorobą COVID 19. Poniżej przedstawiamy odpowiedź.