Covid 19. KWARANTANNA, IZOLACJA, MIEJSCE CZASOWEGO POBYTU