Covid 19. PRACA PRZY USUWANIU SKUTKÓW CHORÓB ZAKAŹNYCH