Diagnostic Nurse – aplikacja jako narzędzie edukacyjne do oceny klinicznej pacjenta

 

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

Z ogromną radością oddajemy do rąk użytkowników, członków samorządu pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych, aplikację mobilną Diagnostic Nurse (DiagNu.rse). Aplikacja została opracowana, jako narzędzie edukacyjne dedykowane pielęgniarkom i studentom pielęgniarstwa, a jej głównym celem jest wspomaganie użytkowników w ocenie klinicznej pacjentów. Dlatego też, użytkownik aplikacji otrzymuje mobilny dostęp do 241 skal i kwestionariuszy oceny podzielonych na 21 sekcji, według układów w organizmie człowieka lub niektórych najczęstszych problemów, z jakimi spotyka się pielęgniarka w swojej praktyce. DiagNurse wyposażona jest w trzy główne zakładki, które jednocześnie odzwierciedlają jej funkcjonalności:

Narzędzia oceny stanu pacjenta – umożliwia kalkulację i pomiar oceny stanu pacjenta z listy dostępnych skal, testów diagnostycznych i standaryzowanych narzędzi pomiaru klinicznego;

Lista pacjentów – pozwala stworzyć i wyświetlić listę pacjentów, dodawać lub usuwać badania do wybranych z listy pacjentów, przeglądać rejestr zrealizowanych badań oraz dodawać kolejne badania dla wybranego pacjenta;

A-Z przewodnik – umożliwia dostęp do opisu i szczegółowych informacji dotyczących użytych w aplikacji skal, testów diagnostycznych oraz standaryzowanych narzędzi pomiaru klinicznego z odniesieniami do literatury.

Aplikacja mobilna DiagNurse została przygotowana przez opiekunów i studentów działających w Studenckim Kole Naukowym przy Zakładzie Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.