Diagnostic Nurse – aplikacja jako narzędzie edukacyjne do oceny klinicznej pacjenta

20240229_akt2