Dotyczy składania wniosków na kurs uzupełniający „przetaczanie krwi i jej składników”.