Dwusemestralne studia podyplomowe „Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi”

Szanowni Państwo!

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dwusemestralnych studiach podyplomowych „Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi”.

Rekrutacja trwa do 07 lutego 2022 r. i jest prowadzona przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi – Pomorski Uniwersytet Medyczny (pum.edu.pl).

 

Studia uzyskały dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia w ramach projektu „Procuratio – rozwój osób wykonujących czynności administracyjne i zarządcze w systemie ochrony zdrowia”.

 

Adresowane są do kandydatów spełniających kryteria:

 

Przynależność do grupy zawodowej:

  • pracownicy pionów administracyjnych podmiotów leczniczych lub
  • kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi i indywidualnymi praktykami medycznymi lub
  • kadra medyczna posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje admin., np. ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe lub
  • pracownicy NFZ lub
  • pracownicy organów założyciel. podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracji), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów admin. rządowej (wyłącznie pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi), lub
  • konsultanci krajowi i wojewódzcy.

Miejsce zamieszkania:

  • zamieszkujący w województwach: Zachodniopomorskie lub Lubuskie lub Kujawsko-Pomorskie.

Studia realizowane będą w systemie niestacjonarnym (15 zjazdów w soboty i niedziele) począwszy od 26 lutego, do 17 grudnia 2022 r.

 

Serdecznie pozdrawiam

dr hab. n. med. i zdr. Karolina Skonieczna-Żydecka
Prodziekan ds. nauki Wydziału Nauk o Zdrowiu
Pomorski Uniwersytet Medyczny
ul. Broniewskiego 24
71 – 460 Szczecin
tel. 91 441 4808