Egzamin kończący kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Organizacji i zarządzania dla pielęgniarek