Egzamin kończący kurs specjalistyczny KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO” DLA PIELĘGNIAREK