Egzamin kończący kurs specjalistyczny: “Resuscytacja krążeniowo oddechowa” ed. I dla pielęgniarek i położnych realizowanego w ramach projektu „Wzrost kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych z Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” numer RPZP.08.07.00-32-K030/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014-2020