Egzamin kończący kurs specjalistyczny w dziedzinie Endoskopii dla pielęgniarek