Formularz FitSport

Miło nam poinformować, iż członkowie Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych uzyskali możliwość skorzystania z programu sportowo-rekreacyjnego FitProfit i FitSport. Aby skorzystać z oferty i przystąpić do programu należy wypełnić poniższe rubryki swoimi danymi. Po weryfikacji członkostwa w Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych, Państwa e-mail zostanie przekazany do VanityStyle Sp. z o.o., która prześle na podany adres e-mail login i hasło niezbędne do zalogowania się na spersonalizowane konto służące do obsługi uczestnictwa w programie sportowo-rekreacyjnym. Po zalogowaniu otrzymają Państwo również pełną informację o ofercie, cenach i zasadach korzystania z programu. W przypadku pytań proszę o kontakt z biurem Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych .

Adres email (wymagane)

Imię i nazwisko (wymagane)

Numer prawa wykonywania zawodu (wymagane)

*Wyrażam zgodę na udostępnienie adresu e-mail VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-054, Jasna 24, w celu przesłania linku aktywacyjnego do platformy eVanityStyle

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-054, Jasna 24, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu przesłania linku aktywacyjnego do platformy eVanityStyle.

*Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowej dotyczącej warunków przystąpienia do programu od VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-054, Jasna 24 za pośrednictwem podanego przeze mnie adresu e-mail, zgodnie z art.10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

*wyrażenie zgody jest warunkiem uczestnictwa w programie

Po wyrażeniu powyższych zgód Administratorem Twoich danych będzie VanityStyle Sp. z o. o. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach podanych w powyższych zgodach przez czas konieczny do realizacji zadania. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 24, 00-054 Warszawa.
• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu email iod@vanitystyle.pl.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu odwołania zgody udzielonej w tym zakresie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zależności od tego które zdarzenie wystąpi wcześniej.
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, Pracownicy i Współpracownicy VanityStyle Sp. z o. o., podmioty prowadzące audyt oraz organy publiczne uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
• Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację
prawo dostępu do danych
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych
inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu znajdziesz pod linkiem: http://www.vanitystyle.pl/prywatnosc
• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
• Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do realizacji usługi.

Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.