Formularz FitSport

  Miło nam poinformować, iż członkowie Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych uzyskali możliwość skorzystania z programu sportowo-rekreacyjnego FitProfit i FitSport. Aby skorzystać z oferty i przystąpić do programu należy wypełnić poniższe rubryki swoimi danymi osobowymi. Po weryfikacji członkostwa w SIPiP Państwa adres e-mail zostanie przekazany do VanityStyle Sp. z o.o., która prześle na podany adres e-mail link aktywacyjny niezbędny do zalogowania się na spersonalizowane konto służące do obsługi uczestnictwa w programie sportowo-rekreacyjnym. Po zalogowaniu otrzymają Państwo również pełną informację o ofercie, cenach i zasadach korzystania z programu. W przypadku pytań proszę o kontakt z działem szkoleń SIPiP.

  Adres email (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Numer prawa wykonywania zawodu (wymagane)

  Numer telefonu

  *Wyrażam zgodę na udostępnienie adresu e-mail VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-230, Skierniewicka 16/20, w celu przesłania linku aktywacyjnego do platformy eVanityStyle.

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-230, Skierniewicka 16/20, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu przesłania wiadomości mailowej z linkiem aktywacyjnym do dokończenia rejestracji konta na platformie eVanityStyle.
  *Wyrażenie zgód jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do programu.

  Po wyrażeniu powyższych zgód Administratorem Twoich danych będzie VanityStyle Sp. z o. o. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach podanych w powyższych zgodach przez czas konieczny do realizacji zadania. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 16/20, 01-230 Warszawa.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu email iod@vanitystyle.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu odwołania zgody udzielonej w tym zakresie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zależności od tego które zdarzenie wystąpi wcześniej.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, Pracownicy i Współpracownicy VanityStyle Sp. z o. o., podmioty prowadzące audyt oraz organy publiczne uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  • Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację
  prawo dostępu do danych
  prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
  prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
  prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
  prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych
  inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

  Szczegółowe informacje o przetwarzaniu znajdziesz pod linkiem: http://www.vanitystyle.pl/prywatnosc
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  • Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do realizacji usługi.

  Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.