Głosowanie w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim – pozycja 39 „Wspólny Dom Hospicyjny” w Szczecinie

W głosowaniu w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim, w ramach projektów ogólnomiejskich, na pozycji 39. występuje projekt „Wspólny Dom Hospicyjny”, który ma na celu pozyskanie funduszy na remont budynku przy al. Wojska Polskiego mającego być siedzibą dla Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.

Kluczowe jest, aby jak największa ilość szczecinian wzięła udział w głosowaniu. Oddanie głosu w plebiscycie jest całkowicie bezpłatne, głosować może każdy mieszkaniec Szczecina, również dzieci. Głosy można oddawać internetowo do 13.12.2022r., link do głosowania dostępny na stronach zhdd.pl oraz na profilu facebookowym Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. W załączniku przesyłam materiały promocyjne projektu.

Remont nowej siedziby pozwoli Fundacji na poprawę jakości świadczonych dotychczas usług w zakresie centrum opieki paliatywnej oraz rozwój w postaci otwarcia kolejnych jednostek jak Poradnia Leczenia Bólu czy Hospicjum Perinatalne oraz Poradnia Psychologiczna wsparcia osób po stracie. Pozyskiwanie środków z innych źródeł niż kontrakty z NFZ jest podstawą funkcjonowania i jedyną możliwością rozwoju dla jednostek opieki paliatywnej, co pozwala na łatwiejszy i szybszy dostęp mieszkańców naszego rejonu do świadczeń z tego zakresu.

Mam nadzieję, że mając na celu wspólne dobro mieszkańców Szczecina w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej i dostępu do usług medycznych, będą Państwo chcieli pomóc nam zachęcić jak największą liczbę szczecinian do oddania swoich głosów na ten projekt.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Dr n. med. Jędrzej Stolarczyk

Kierownik Medyczny Hospicjum Domowego dla Dorosłych ZHDD

Tel. 604227615

e-mail: jedrzej.stolarczyk@gmail.com