II Edycja Kampanii Społeczno-Edukacyjnej i Konkursu „Położna na medal”

PLAKAT A2(420X594mm)_II_DRUK.indd