Informacja o PIT za refundację kształcenia

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

mam przyjemność poinformować, że Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych otrzymała Interpretację Indywidualną przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych kursach i szkoleniach organizowanych, finansowanych w całości lub części albo refundowanych w całości lub części przez Szczecińską Izbę Pielęgniarek i Położnych ze składek członkowskich.

W związku z powyższym Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych za 2018 rok i kolejne lata nie będzie wystawiała PIT-ów za refundację kształcenia.

Interpretacja Indywidualna do wglądu dla osób zainteresowanych w siedzibie Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Z poważaniem,

Przewodnicząca Rady

Gabriela Hofman