Informacja o wystawianych PIT-8C przez Szczecińską Izbę Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy

Mam przyjemność poinformować, że Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych otrzymała Interpretację Indywidualną przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych kursach i szkoleniach organizowanych, finansowanych w całości lub części albo refundowanych w całości lub części przez Szczecińską Izbę Pielęgniarek i Położnych ze składek członkowskich.

W związku z powyższym Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych za 2018 rok i kolejne lata nie będzie wystawiała PIT-8C.

Interpretacja Indywidualna do wglądu dla osób zainteresowanych w siedzibie Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Z poważaniem,

Przewodnicząca Rady

Gabriela Hofman