INFORMACJA OGÓLNA O KURSACH DOKSZTAŁCAJĄCYCH dla pielęgniarek, położnych łącznikowych „Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego”