Informacja ZOW NFZ w sprawie zasad i warunków przekazywania przez NFZ dodatkowych środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych