Informacje nt. szkoleń organizowanych w ramach Projektu predefiniowanych pn. „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”

2015_szkolenia_mz