Informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie Monitorowania Kształcenia na bezpłatny kurs kwalifikacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa rodzinnego ” dla pielęgniarek

20231220_k_kw_piel_rodz