Informujemy, że środki finansowe przeznaczone na refundację/dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych – członków Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych ulegają wyczerpaniu.

W związku z tym wnioski będą realizowane w kolejności ich wpływu aż do całkowitego wyczerpania środków finansowych Komisji ds. kształcenia do 31 grudnia 2017r.

 

Przewodnicząca Rady SIPiP

Gabriela Hofman