Jubileusz 30-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

20210423_jub1