Jubileusz 5 – lecia Chóru Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, Szczecin 20.12.2014r.

343W5335