Kalendarz Wyborczy 2023

  1. XI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów VIII kadencji odbędzie się 18 marca 2023r. w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie /Delegaci o szczegółach Zjazdu zostaną powiadomieni pisemnie/
  2. Uchwała NRPiP z 23.06.2022r. w sprawie kalendarza wyborczego 2023 – czytaj
  3. Uchwała NRPiP z 23.06.2022r. w sprawie terminu VIII KZPiP – czytaj