Kampania społeczno-edukacyjna „Położna na Medal” – aktualności sierpień