Kompendium opieki stomijnej dla pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych – 5 września 2022r.