Komunikat CKPPiP Warszawa w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przez nieuprawniony podmiot CKU Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu