Komunikat w sprawie Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą