Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej oddziału chorób wewnętrznych Szpitala w Barlinku

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Szpital Barlinek Spółka z o.o. w Barlinku ogłasza konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej oddziału chorób wewnętrznych Szpitala w Barlinku.

 

Oferta na w/w stanowisko powinna zawierać:

-podanie o przyjęcie do pracy

-opisany dotychczasowy przebieg pracy zawodowej

-kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do

zajmowania danego stanowiska: prawo wykonywania zawodu, dyplom, kursy, szkolenia.

 

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.

Dokumenty należy składać w dziale kadr Szpitala Barlinek ul. Szpitalna 10,

74-320 Barlinek   do dnia 28.02.2022r.