Konkurs plastyczny lub literacki pt. Praca pielęgniarki szkolnej widziana oczyma dziecka

Konkurs – Praca pielęgniarki szkolnej widziana oczyma dziecka

Komisja do spraw medycyny szkolnej, działająca przy Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych, ogłasza konkurs plastyczny lub literacki pt. „Praca pielęgniarki szkolnej widziana oczyma dziecka” dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych .

Prace mogą być wykonane w indywidualnej lub zespołowo. Technika prac plastycznych dowolna. Prace literackie napisane powinny być komputerowo, maksymalnie 3 strony.

Wszystkie prace plastyczne należy podpisać na odwrocie (imię i nazwisko, klasa, szkoła), natomiast literackie na pierwszej stronie w lewym, górnym rogu i należy dostarczyć je do szkolnego gabinetu pielęgniarskiego w swojej szkole, do 31 marca 2024 r.

Ogłoszenie wyników konkursu 26 kwietna 2024 r. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone.

Wystawa prac odbędzie się 11 maja 2024 r. w Teatrze Polskim w Szczecinie podczas uroczystego Dnia Pielęgniarki i Położnej oraz będzie można je obejrzeć na stronie Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie.

W razie pytań kontakt z Katarzyną Strzelecką – tel. 690 642 917

Komisja ds. Medycyny Szkolnej