Konkurs „Położna Przyszłości – Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy”,

Szanowni Państwo,

przesyłam komunikat prasowy dot. konkursu „Położna Przyszłości – Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy”, który rozpocznie się w najbliższy poniedziałek 27 marca br. w 13. polskich uczelniach medycznych.

Dodatkowe informacje dot. konkursu na stronie: www.akademia-ama.pl/olimpiada

http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/72758,,-polozna-przyszlosci-ogolnopolska-olimpiada-wiedzy-
informacje o konkursie: www.akademia-ama.pl/olimpiada

Pozdrawiam
Katarzyna Leciejewska
Biuro konkursu
„Położna Przyszłości – Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy”
tel. 605 333 681
biuro@ipismo.pl

 

 

Warszawa, 24 marca 2017 r.

 

Komunikat prasowy

 

  Pierwsza edycja konkursu „Położna Przyszłości – Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy”

 

Jednocześnie w 13. polskich uczelniach medycznych ponad 300 studentek położnictwa przystąpi do rywalizacji konkursowej – w poniedziałek 27 marca br. o godz. 10.00 rozpocznie się I etap konkursu „Położna Przyszłości – Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy”. Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest promocja zawodu położnej oraz wyłonienie najlepszego studenta w kraju. Idea olimpiady od początku spotyka się z ciepłym przyjęciem środowisk akademickich oraz najważniejszych instytucji reprezentujących zawód położnej w Polsce.

 

Olimpiada to mądra promocja zawodu położnej, przed którym nowe wyzwania, m.in.: samodzielne prowadzenie ciąży fizjologicznej, edukacja przedporodowa, sprawowanie kompleksowej opieki nad rodzącą, matką i noworodkiem czy wsparcie w okresie  laktacji. Dziś podstawowe znaczenie mają nie tylko profesjonalne działania, ale też komunikacja interpersonalna, umiejętność wsparcia medycznego i psychologicznego oraz uwzględnienie podczas sprawowanej opieki potrzeb kobiet.   Wejście na rynek pracy Położnych Przyszłości – dobrze wykształconych, nowoczesnych
i  kompetentnych położnych z pewnością wzmocni prestiż zawodowy naszej profesji –
ocenia Leokadia Jędrzejewska, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego, członek komisji egzaminacyjnej konkursu.

 

Zdaniem studentek konkurs daje możliwość anonimowego sprawdzenia swoich sił w skali ogólnokrajowej: testy będą kodowane, a upublicznione tylko nazwiska laureatów. Mnie do wzięcia udziału zmobilizowała chęć zweryfikowania poziomu swojej wiedzy przed zbliżającym się egzaminem zawodowym oraz nagrody: przede wszystkim prestiżowy, miesięczny staż w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie – tłumaczy Iwona Radwańska z Uniwersytetu Medycznego im.
K. Marcinkowskiego w Poznaniu, która jako jedna z pierwszych zgłosiła chęć udziału w olimpiadzie.

 

Konkurs skierowany jest do słuchaczy III roku studiów I stopnia kierunku położnictwa i ma charakter dwuetapowy. Pierwszy etap będzie miał formę testu (27 marca br.), drugi (do którego zaproszeni zostaną zdobywcy największej ilości punktów ze swojej uczelni) – składać się będzie z części teoretycznej oraz praktycznej i odbędzie się 24 kwietnia br. w Warszawie. Zakres merytoryczny, formuła egzaminu oraz obowiązujące piśmiennictwo to wynik ścisłej środowiskowej
i  międzyuniweryteckiej współpracy.  Więcej na stronie: www.akademia-ama.pl/olimpiada

 

Do tegorocznej I edycji olimpiady przystąpiły uczelnie medyczne z: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Kielc, Krakowa, Łodzi, Opola, Poznania, Szczecina, Rzeszowa, Warszawy
i Wrocławia.

 

W celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego olimpiady, zachowania obiektywizmu
i bezstronności w Kapitule Konkursu zasiedli przedstawiciele:

  • Polskiego Towarzystwa Położnych,
  • Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych,
  • Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie,
  • Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
  • Prenatalis Sp z. o.o.,
  • oraz Akademii Malucha Alantan – inicjatora i organizatora konkursu.

 

Kontakt:

Biuro konkursu „Położna Przyszłości – Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy”

Katarzyna Leciejewska tel. 605 333 681, Daria Foroncewicz tel.  504 152 778 , e-mail: biuro@ipismo.pl

 

Źródło: materiały własne organizatora konkursu – Akademii Malucha Alantan