Konsultantem krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego została z dniem 15 grudnia 2014 r. Alicja Szewczyk.

Mgr Alicja Szewczyk jest specjalistką pielęgniarstwa diabetologicznego i pielęgniarstwa pediatrycznego. Pracuje jako pielęgniarka koordynująca w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Jest przewodniczącą Zarządu Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii.
Wręczenie pani Alicji Szewczyk nominacji na funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego odbyło się 9 stycznia 2015 r. w Departamencie Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia.