Korespondencja NIPiP w sprawie podjęcia działań legislacyjnych w celu obniżenia cen energii dla samorządów zawodowych (rozszerzenie katalogu odbiorców uprawnionych)

20230307_akt3