Korespondencja NIPiP z AOTMiT w sprawie metodologii wyliczania kosztów dojazdu do świadczeniodawcy w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej

20230203_akt3